Najljepse izreke o Bogu

Prostor za dijalog o religijama i religioznosti
Post Reply
User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Citate, molitve, poeziju, govore, i sve o Bogu i religiji mozete postirati ovdje.
1
1 Image

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Image

Zašto me tražite samo po crkvama i kapelama? Po livadama i šumama? U cvijetu i cvatu? U vjetru i oblaku? U psalmima i prorocima? U oluji i tišini? U slikama i pojavama? I tamo me se može naći, ali sam vam često bliže: u tvojoj napaćenoj, zanemarenoj i tvoje pažnje žednoj sestri. U tvom zaboravljenom, umornom, tvoje radosti žednom bratu. Zašto me tako rijetko tražite jedni u drugima?
Zar ste zaboravili moju oporuku: Što ste učinili jedni drugima, meni ste učinili?

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Image


Zamislite sunčevu zraku
koja je zaboravila
da je neodvojivi dio sunca
i sebe zavarava vjerovanjem
da se mora boriti za opstanak,
stvarajući neki drugi identitet
koji nije sunce
i grčevito se držeći za njega.
Zar smrt ove zablude
ne bi predstavljala
nevjerojatno oslobođenje?

User avatar
laganini
Stručnjak
Stručnjak
Reactions: 287
Posts: 1531
Registered for: 6 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by laganini »

..boga da i nema tribalo bi ga izmislit...

User avatar
Vjetar
* * * * * *
Reactions: 1162
Posts: 1902
Registered for: 10 months
Location: Na konju

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Vjetar »

Bože sačuvaj!
2
1 Image 1 Image

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Kad izađemo pred Boga, upitat će nas: "Gdje su ti rane?".
Ako odgovorimo "Nemam rana",
Bog će nas upitati: "Zar nisi naišao ni na što vrijedno borbe?".

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Tražio sam snagu...
I Bog mi je dao poteškoće koje su me osnažile.

Tražio sam mudrost...
I Bog mi je dao probleme koje je trebalo riješiti.

Tražio sam bogatstvo...
I Bog mi je dao um i tijelo da mogu raditi.

Tražio sam hrabrost...
I Bog mi je dao prepreke koje je trebalo savladati.

Tražio sam ljubav...
I Bog mi je dao ljude kojima je trebalo pomoći.

Tražio sam usluge...
I Bog mi je dao prilike.

Nisam dobio ništa od onog što sam tražio...
Ali dobio sam sve što mi je trebalo!

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Vjerujem da Bog ima isto toliko imena koliko ima zivih ljudi.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

"Pitate me vjerujem li u Boga.
Ne, ne vjerujem.
Osjećam ga, na neki samo svoj način...
Meni je Bog ono što je ribi more.
Putniku put.
Ljubav
Nije me nagradio postojanjem da bih bio preplašeni rob.
Ne želi da ga slavim tako što ću voditi ratove u njegovo ime.
Jer riba ne nameće ptici svoju istinu.
Dao mi je život i slobodnu volju.
Najveće i najljepše darove u povijesti svemira.
On ne želi da budem preplašen i ukočen.
Želi da izaberem biti velik i hrabar.
Gost ne zahvaljuje domaćinu tako što odbija njegovo gostoprimstvo.
Slavim ga osmijehom."

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

“Gospodine, nisam molio za čuda i viđenja, samo te molim za snagu u svakodnevnom životu.

Nauči me umijeću malih koraka.

Učini me pametnim i snalažljivim,

tako da mogu pronaći važna otkrića i iskustva u raznolikosti života.

Pomozi mi da bolje iskoristim svoje vrijeme.

Daj mi da vidim što je u životu važno, a što nije.

Molim te za snagu discipline i umjerenosti, da ne jurim samo kroz život,

već da živim razumno i da prepoznam neočekivane užitke i visine.

Spasi me od naivnog uvjerenja da sve u životu mora ići glatko.

Daj mi da trezveno prepoznam da su nam teškoće, neuspjesi, greške i zastoji date u životu samo da bi rasli i sazrijevali.

Pošalji mi pravu osobu u pravom trenutku, koja će imati dovoljno hrabrosti i ljubavi da govori istinu!

Znam da se mnogi problemi sami riješe, zato te molim da me naučiš strpljenju.

Ti znaš koliko su nam potrebni prijatelji.

Učini me dostojnim tog najljepšeg, najtežeg, najrizičnijeg i najkrhkijeg dara života.

Daj mi dovoljno mašte kako bih mogao s nekim podijeliti malo topline,

na pravom mjestu, u pravo vrijeme, riječima ili šutnjom.

Poštedi me straha da propuštam nešto u životu.

Ne daj mi ono što želim, već ono što mi treba.

Nauči me umijeću malih koraka!”

Antoine de Saint-ExupéryUser avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Veliki govor na Arefatu-Oprosni hadž

Muhammed, a. s., je 9. zul-hidžeta 10. godine po Hidžri (632.g.n.e.) tokom svoga oprosnog hadža održao na Džebeli Arefe (Brdu Arefat) svoju Veliku hutbu, koja je do dana današnjeg vjerno sačuvala. Njen sadržaj, ustvari, pretstavlja samu srž kako vjerovanja tako i plana djelovanja pojedinca i zajednice, tj. samog dinu-l-islam – a kao načina života, dakle, kao ansambla duhovnog (onog čovjekovog unutrašnjeg) i praktičnog (osnove ispunjenja čovjekove zadaće Božijeg namjesnika na Zemlji kroz ideje pravednosti i ummetlijskog zajedništva).

Velika hutba je sačuvana u iskonskom obliku i glasi:

Hvala Allahu! Hvalimo Te i za pomoć molimo, molimo te da nam oprostiš i k tebi se obraćamo; tražimo da nas zaštitiš od poroka naših duša, i protiv zlih dijela naših.
Koga Bog vodi, taj ne griješi, a ko griješi, znači da ga niko ne vodi. Priznajem da nema drugog Boga osim Jedinog Allaha i tvrdim da je Muhammed, a. s., Allahov rob i Poslanik. Nalažem vam, božiji robovi, da se Boga bojite i da Ga slušate. Počinjem s ovim što je najbolje. Počujte, ljudi, da vam sve lijepo objasnim, jer ne znam da li ću više moći dolaziti ovamo.
O pravovjernici! Bojte se Allaha, budite humani i pravedni između sebe i prema drugima.
Ljudi, vaši životi, imovina vaša i vaše časti neka vam budu sveti i neprikosnoveni kao što je za sve nas uzvišen ovaj mjesec, današnji dan i mjesto – Arefat na kojem se nalazimo, sve dok se ne sastanete sa Gospodarom vašim. Čovjek je djelo Božije i neka je proklet onaj koji to ruši. Mi ćemo svi pred Boga doći i On će nas pitati za naša djela i naš rad.
Stvari koje su vam date u amanet, čuvajte kao svoje vlastite i vratite ih vjerno i na vrijeme onome čije su.
Krvna osveta i lihvarstvo iz paganskih vremena neka prestanu zauvjek. Bog je dopustio poštenu trgovinu i na glavnicu imate pravo, a lihvarstvo je strogo zabranio.
Ne budite ni tlačioci niti tlačeni.
Lihvarske kamate i krvna osveta ne postoje više ni za jednog pravog muslimana. Bog je naredio da više ne bude kamata, a prve kojih se odričem neka budu one moga amidže Abbas ibn Abdul-Mutalliba koji ima mnogo dužnika.
I cijena krvi se ukida, a prva koja se odričem neka bude cijena krvi mog sinovca Amir ibn El-Haris ibn El-Mutaliba koga su kao nevina dječaka ubili ljudi iz plemena Huzajl, sve treba da se zaboravi i oprosti.
O vjerni, bojte se Boga i oprostite svojim dužnicima lihvarske kamate. Ako poslušate moj savjet, vaša će se imovina uvećati jer vam ostaje glavnica za pošten rad i trgovina. Ako to ne učinite, znajte da ste se teško zamjerili Allahu i Njegovom Poslaniku.
Nemojte nepravdu drugome činiti pa će i vama dobro biti. Ako je vaš dužnik u nevolji, produžite mu rok plaćanja, a ako ste u položaju da mu dug oprostite, to je još bolje. Bojte se onog Dana u kojem će te ćete svi pred Boga doći i gdje je On vrhovni sudija i apsolutna pravda.
O vjerni! Kad se obavezujete da ćete jedan dug platiti na vrijeme i kad uopšte ugovore pravite, stavite to napismeno, tačno i vjerno, onako kako ste ugovorili. Za svaki ugovor, bio on malen ili velik, napravite napismeno i naznačite rok plaćanja. Ove mjere opreza su pred Bogom najopravdanije i to je najsigurnije dokazno sredstvo da se izbjegne svaki nesporazum i sumnja.
O smrtnici! Bojte se Boga koji vas je sve stvorio po istom životnom principu, čovjeka i ženu od kojih se umnožilo čovječanstvo. Bojte se Boga od koga svi pomoć tražite i poštujte krvnu vezu.
Vjerno ispunjavajte dužnosti koje postoje između muža i žene, između roditelja i djece. Dijete stiće dženet pod nogama majke. Dijete pripada onima u čijoj se postelji rodilo.
Čuvajte se preljube i ljubomore: prvo je težak grijeh, a drugo vodi nesreći u braku.
Ženite se onima koje volite, a kad vas je Božija volja sjedinila, onda živite u ljubavi i skladu. Vi imate pravo na svoje žene i one na vas. Sa ženama postupajte ljubazno i sa mnogo dobrote.
Izbjegavajte ogovaranja. Oni koji kleveću poštene žene neka su prokleti na oba svijeta. One koji optuže poštene žene zbog nevjerstva u braku ili zbog zbog nemorala, a ne mogu za to izvesti četiri svjedoka, kaznite ih sa četrdeset udaraca bičem i nikad ni u čemu nemojte vjerovati, jer to su nevaljalci i zlikovci.
Ako prema svojim ženama osjetite malu odvratnost, nemojte nagliti, promislite, možda vam je Bog baš u tome ukazao veću sreću. Nemojte tražiti razvod braka bez važnih razloga, jer od svih stvari koje je dopustio, Bog najviše mrzi razvod braka. Žene su vam se predale na vjeru Božiju, dakle, poštujte amanet Božiji.
O vjernici, Kada određujete i između sebe nasljedstvo dijelite, budite strogo pravedni i držite se Allahovih propisa. Nije vam dozvoljeno, dakle, oporuku načiniti u nečiju korist a na štetu zakonskih nasljednika. A oporuka u korist trećeg lica ne smije prelaziti trećinu ukupnog nasljedstva.
Čuvajte imanja maloljetnika, nemoćnih i slaboumnih. Nemojte upotrebljavati njihova imanja kako bi uvećali svoje. To bi bio težak grijeh.
Dijete pripada bračnom drugu, a preljubnik se kamenuje.
Ko traži drugog oca od svog, ko traži drugog gospodara do Svoga, proklet neka bude od Allaha, meleka i svih ljudi. Od njega se na sudnjem danu neće primiti niti otkup niti naknada.
Mir neka bude među vama. Ubistvo sa predumišljajem biće kažnjenom poravnanjam – odmazdom, ubistvo bez predumišljaja, kada se ubije iz nehata kolcem ili kamenom, stajat će počinioca stotinu deva kao krvarina. Ko bude tražio više od ovoga on pripada vreemnu neznanja. Razumjeli ste poruku, o ljudi! Bog neka mi je svjedok.
Počasne službe iz doba neznanja se ukidaju, izuzev straž pred Ka'bom i dužnost napajanja hodočasnika.
Šejtan veiše nema nade da će biti poštovan u vašoj zemlji. Ali, čuvajte se da mu ne izađete u susret u drugim stvarima, tj. u onima koje ne smatrate vrijednim i značajnim. Čuvajte, dakle vjeru svoju!
Ljudi, počujte! Dodavanje neposvećenog mjeseca usred mjeseci Božijeg mira djelo je nevjernika, koji ovaj mjesec smatraju jedne godine neposvećenim, a druge posvećenim, kako bi prividno poštovali broj svetih mjeseci. Oni, dakle, skrnave ono što je Bog posvetio, a posvećuju ono što je Bog profanim ostavio. Vrijeme je da postavimo stvari na način kako ih je Bog uredio stvarajući Nebesa i Zemlju. I zaista, Bog je odredio da godina bude dvanaest mjeseci, od dana stvaranja Nebesa i Zemlje. Od ovih dvanaest četiri su posvećena, od kojih tri uzastopna i jedan odvojeni: zul-kade, zul-hidže, muharrem te redžeb koji pada između dva: Džumada i ša'bana.
Ljudi, vjernici su braća, a bratovljevo imanje je nepovredivo osim kad on sam dopusti.
Nemojte se nakon moje smrti vratiti bezboštvu te okomiti se jedni na druge. Ta ja sam vam ostavio ono što će vas voditi, Knjigu Božiju, koja će vas, ako je se vjerno pridržavate uvijek čuvati da ne zalutate sa pravog puta, sa staze pravde i istine. To je Knjiga jasna i pozitivna, koju je sam Allah objavio. Imate pred sobom cijeli moj život, moje riječi i moja djela, sve što sam govorio i radio, nastojao sam da to bude u potpunosti u skladu sa Božijim naređenjem.
O ljudi! Vas je sve Bog stvorio od jednog pretka i svi vi od Adema potičete, a Adem je od gline stvoren. Najbolji kod Boga je onaj koji Ga se ponajviše boji. Nema prednosti Arap nad nearapom niti nearap nad Arapom, osim po vjeri!
O vjernici! Govorite uvijek čistu istinu, neka vas nikad mržnja ne zavede sa staze pravde i pravičnosti. Pravednost je sestra pobožnosti. Bojte se Boga, On vaša djela poznaje!
Nakon kratke pauze, Muhammed, a. s., je uskliknuo:
- O Bože moj! Jesam li ispunio svoj zadatak i povjerenu mi misiju?
Oko 150 000 okupljenih ljudi koji su slušali hutbu, tako što su je prenosili u koncetričnim krugovima, je u jedan glas povikalo:
- Božiji Poslaniče! Ti si vjerno ispunio svoju misiju i nama saopštio ono što ti je Bog povjerio!

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Allah mi je naredio da budem dobar s onima koji me izbjegavaju, da prastam onome koji mi nepravdu cini i da udijelim onome ko meni ne daje.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Utjeha u mraku

Pošlji, Gospode,
Utjehe u mraku,
U ovoj noći
Što se život zove.
Daruj mi duhu
Svijetlu volju jaku,
Da uvijek stupam
Na podvige nove.

Slaveći Tebe,
Da istinu zborim
Drugu i bratu,
Silniku i robu;
Za pravdu da se
Uz pravedne borim
I s njima šibam
Poroke i zlobu.

Ohrabri srce
Da, u času svakom,
Vjeruje, ljubi
I oprašta zlijem,
Kô tvoje sunce
Neskvrnjenom zrakom –
Da njime svuda
Smrzle duše grijem.

Pošlji, Gospode,
Utjehe u mraku,
U ovoj noći
Što se život zove
Daruj mi duhu
Svijetlu volju jaku,
Da uvijek stupam
Na podvige nove.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Ima onih što daju malo od svog blaga i za to što daju, priznanju se nadaju, a ta skrivena nada obezvređuje njihove darove.

A postoje i oni što malo imaju a sve daju. Takvi u život vjeruju a njihova škrinja nikad nije prazna.

Ima onih što s radošću daju, a radost im je nagrada. I onih koji s bolom daju, a taj bol krštenje je njihovo.
A ima i onih što daju, a bol u davanju ne poznaju, za radošću ne žude, nit vrlinu svoju u davanju ističu; daju kao što u dolu mirta u polju odiše miomirisom svojim.

Kroz ruke takvih Bog nam se obraća, kroz oči njine smiješi se na zemlju.

Često kažete: “Dao bih ja, ali samo onima koji zaslužuju.”
Drveće u voćnjaku vašem ne kaže tako, kao ni stada na pašnjaku vašem. Daju da bi mogli da žive, jer čuvanje je propadanje.Jer onaj tko je vrijedan dana svojih i noći svojih, bez sumnje je vrijedan svega što imate da mu date.
A onaj tko je zaslužio da se napoji na moru života, dostojan je i da natoči pehar na vašem potočiću.

I tko ste vi da bi čovjek pred vama grudi svoje razderao i ponos svoj pogazio, kako biste vidjeli njegovu vrijednost ogoljenu i njegov ponos pogažen?

Najprije se uvjerite da ste vi davanja dostojni i da kroz vas valja dati. Jer uistinu, život je taj što životu daje, dok ste vi, što se darodavcem smatrate, ništa drugo do svjedoci.

-Khalil Gibran

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Boga možemo izučavati kroz sve i svakoga u univerzumu jer Bog nije zatočen u džamijama, sinagogama ili crkvama. Ako baš želimo doznati gdje on točno boravi, možemo ga pronaći samo na jednom mjestu – u srcu onoga tko istinski voli.

- Iz knjige '40 pravila ljubavi'
1
1 Image

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Bog ima pune ruke posla s dovršavanjem vašeg posla, kako izvanjskoga, tako i unutrašnjega. On je u potpunosti zaokupljen vama. Svako ljudsko biće je proces koji se polako ali neizbježno kreće prema savršenstvu. Mi smo svi nedovršena umjetnička djela koja čekaju svoj dovršetak ali i nastoje biti dovršena. Bog se bavi svima od nas ponaosob zato što je čovječanstvo umjetnost nalik na vrhunsku kaligrafiju u kojoj je svaka točka jednako važna za cjeloviti ishod.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Što god vam u životu dogodi, bez obzira koliko se teškim činilo,
ne prepuštajte se očajavanju.
Čak i kada su sva vrata zatvorena, Bog će stvoriti novi put samo za vas.
Budite zahvalni! Lako je biti zahvalan kada je sve dobro.
Sufi je zahvalan ne samo za ono što mu je dano,
već i za sve ono što mu je uskraćeno.
1
1 Image

User avatar
bakterijasmarsa
Aktivan član
Aktivan član
Reactions: 66
Posts: 342
Registered for: 3 months
Location: Kikinda

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by bakterijasmarsa »

Bože, pomozi svima, pa i mene nemoj zaboraviti.
1
1 Image
Legal Alien

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Na ovome svijetu ima više lažnih gurua i učitelja nego što je zvijezda u vidljivom svemiru. Ne brkaj one koji samoživo teže moći i stvarne mentore. Pravi duhovni majstor neće vašu pažnju usmjeravati na sebe i neće od vas očekivati apsolutnu poslušnost ili potpuno obožavanje, već će vam pomoći da cijenite i divite se svojem unutarnjem sebstvu. Istinski mentori prozirni su poput stakla. Oni kroz sebe propuštaju božju svjetlost.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Put do istine putuje se srcem, a ne glavom. Srce nam treba biti glavni vodič! Ne um. Srcem se suočavamo sa svojim egom, izazivamo ga i u završnici nadvladavamo. Upoznavanje vlastitoga ega dovodi nas do upoznavanja Boga.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Kad je Solomon sišao s planine, nakon dočeka izlaska sunca, ljudi, okupljeni u podnožju, su rekli:

Ti si izvor inspiracije za nas. Tvoje riječi preobražavaju srca. Tvoja mudrost prosvjetljuje um. Čeznemo da te čujemo. Reci nam: Tko smo mi?

On se nasmiješio i rekao: Vi ste svjetlost svijeta. Vi ste zvijezde. Vi ste hram istine. Svatko od vas je svemir. Uronite um u srce, pitajte svoje srce, slušajte kroz svoju ljubav. Blaženi su oni koji znaju jezik Boga.

U čemu je smisao života?

Život je put, cilj i nagrada. Život je ples ljubavi. Vaša misija je da procvjetate. Postojati – je veliki dar ovome svijetu. Vaš život je povijest svemira. I stoga život je ljepši od svih teorija. Odnosite se prema svom životu kao prema blagdanu, jer život je vrijedan sam po sebi. Život se sastoji od sadašnjosti. Smisao sadašnjosti je biti u sadašnjosti.

Zašto nas bijede proganjaju?

Ono što se sije, to se i bere. Nesreća je vaš izbor. Gorčina je plod neznanja. Optužujući, gubite snagu, a žudeći gubite sreću. Probudite se, jer siromašan je taj koji nije svjestan sebe. Onaj koji nije našao unutar sebe kraljevstvo Božje je beskućnik. Siromašan postaje taj koji u prazno gubi vrijeme. Ne pretvarajte život u životarenje. Ne dopustite da ljudska masa uništi vašu dušu. Neka bogatstvo ne bude vaše prokletstvo.

Kako možemo prevladati nesreće?

Ne krivite sebe. Jer ste božanstveni. Ne uspoređujte i ne odvajajte. Zahvaljujte se na svemu. Radujte se, jer radost stvara čuda. Volite sebe, jer tako tko voli sebe, voli sve. Blagoslovite opasnosti jer hrabri dostižu blaženstva. Molite se u radosti – i nesreća će vas zaobilaziti. Molite se, ali ne cjenkajte se s Bogom. I pamtite, pohvala je najbolja molitva, sreća je najbolja hrana za dušu.

Kako doći do sreće?

Sretan je onaj koji je pun ljubavi i koji se zahvaljuje. Sretan je onaj koji je smiren i koji je pronašao raj u sebi. Sretan je onaj koji daje s radošću i koji prima darove s radošću. Sretan je onaj koji traži. Sretan je onaj koji se probudio i koji sluša glas Boga. Sretan je onaj koji ispunjava svoju misiju i koji je spoznao jedinstvo. Sretan je onaj koji je spoznao okus kontemplacije Boga i koji je u harmoniji. Sretan je onaj koji je uočio ljepotu svijeta i koji se otvorio suncu. Sretan je onaj koji teče poput rijeke i koji je spreman prihvatiti sreću. Sretan je onaj koji je mudar i koji je spoznao samog sebe. Sretan je onaj koji je pronašao zadovoljstvo u sebi i koji hvali život. Sretan je onaj koji oprašta. Sretan je onaj tko je slobodan.

U čemu je tajna obilja?

Vaš život je najveće blago u riznici Božjoj. I Bog je dragulj ljudskog srca. Bogatstvo u nama je neiscrpno, te obilje oko nas je bezgranično. Svijet je bogat toliko da svi mogu postati bogati. Dakle, što više dajete, to više dobivate. Sreća stoji na pragu vaše kuće. Otvorite se izobilju. Pretvarajte sve u zlato života. Blažen je taj tko je pronašao blago u sebi.

Kako živjeti u svjetlu?

Pijte iz svakog trenutka života, jer neproživljen život stvara tugu. I pamtite: što je unutra, to je i izvana. Tama svijeta je od tame u srcu. Sreća je izlazak sunca. Kontemplacija o Bogu je rastvaranje u svjetlu. Prosvjetljenje je sjaj tisuću sunaca. Blažen je taj tko teži za svjetlom.


Kako pronaći harmoniju?

Živite jednostavno. Ne škodite nikome. Ne zavidite. Neka vas sumnje čiste, a ne donose nasilje. Posvetite život prekrasnom. Budite kreativni za kreativnost, a ne za prepoznavanje. Odnosite se prema svojim bližnjima kao prema otkrivenjima. Promijenite prošlost, zaboravivši na nju. Donosite novo u svijet. Napunite tijelo s ljubavlju. Postanite energijom ljubavi, jer ljubav nadahnjuje sve. Gdje je ljubav tamo je Bog.

Kako postići savršenstvo života?

“Sretan mijenja mnoge. Nesretni ostaju robovi, jer sreća voli slobodu. Zaista, radost je tamo gdje je sloboda.”

I, gledajući sve s ljubavlju, Solomon je dodao:

“Ali još mnogo toga će vam otvoriti tišina… Samo budite.”

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Svjetlo spoznaje

Prije četiri tisuće godina postojao je čovjek sasvim nalik vama i meni, a živio je u Indiji na obali rijeke Sarasvati. Čovjek je učio kako bi postao veliki jogin, da bi naučio znanje svojih predaka, ali nije se u potpunosti slagao sa svim što je učio. U svome je srcu osjećao da se tu mora kriti nešto više.

Jednoga dana, dok je spavao u špilji, sanjao je da promatra svoje vlastito tijelo. Izašao je iz špilje u noći mladoga mjeseca. Nebo bijaše bistro, i ugledao je milijune zvijezda. Tada se u njegovoj unutrašnjosti dogodilo nešto što je njegov život zauvijek preobrazilo. Pogledao je svoje ruke, osjetio svoje tijelo i začuo svoj vlastiti glas kako progovara: “Načinjen sam od svjetlosti; načinjen sam od zvijezda”.

Ponovno je pogledao zvijezde, a onda je shvatio da nisu zvijezde izvor svjetlosti, nego da svjetlost stvara zvijezde. “Sve je stvoreno od svjetlosti”, rekao je “a prostor između njih nije prazan”. I spoznao je da je sve što postoji jedno živo stvorenje, a da je svjetlost glasnik života, jer je živo, i u njemu su sadržana sva znanja. Tada je shvatio da, iako bijaše načinjen od zvijezda on sam nije zvijezda. “Ja sam između zvijezda”, razmišljao je. “Zvijezde i planete samo utječu na mene jer sam izgrađen od iste tvari koja je njihov sastavni dio”.

Tako je nastao jyotish, znanje o svjetlu i zvijezdama, a čovjek je postao poznati vedski mudrac Parašara, začetnik vedske astrologije.

Evo što je još otkrio: sve što postoji očitovanje je jednoga živoga stvora kojega nazivamo Bogom. Sve je Bog. I zaključio je da je ljudska spoznaja tek svjetlo koje primjećuje svjetlo. Isto je tako spoznao da je materija zrcalo – zrcalo je sve ono što odražava svjetlost i od toga svijetla stvara slike – a svijet je obmane, iluzije, maye, san, upravo nalik dimu koji nam ne dopušta da uvidimo ono što doista jesmo. “Pravi mi smo čista ljubav, čista svjetlost”, govorio je.


Ta je spoznaja promijenila njegov život. Kad je jednom shvatio tko on doista jest, osvrnuo se oko sebe na druge ljude i na ostatak prirode i bijaše zaprepašten onim što je ugledao. U svemu je ugledao sebe – u svakom čovjeku, u svakoj životinji, u svakom drvetu, u vodi, u kiši, u oblacima, u zemlji. U tih je nekoliko trenutaka sve spoznao. Bijaše jako uzbuđen, a srce mu bijaše ispunjeno spokojem. Jedva je čekao da da svojim prijateljima ispriča što je otkrio. Ali nije bilo riječi kojima bi to mogao objasniti. Pokušavao je reći drugima, ali nisu ga mogli razumjeti. Uvidjeli su da se promijenio, da iz njegovih očiju i njegova glasa izbija nešto prekrasno. Zamijetili su da više nikoga i ništa ne prosuđuje. Više nije bio nalik nikome drugome.

Svakoga je mogao dobro razumjeti, ali nitko nije mogao razumjeti njega. Vjerovali su da je Božja inkarnacija, a on se nasmijao kad je to čuo i rekao: “To je istina. Ja sam Bog. Ali i vi ste isto tako Bog. Mi smo isti, vi i ja. Mi smo svjetlosne slike. Mi smo Bog”. Ali ljudi ga još ni tada nisu razumjeli. Sebe je zapažao u svima, ali nitko nije njega video kao sebe. I shvatio je da svi snivaju, ali bez svjesnosti, bez znanja o tome tko doista jesu. Nisu ga mogli sagledati kao same sebe, jer se između zrcala uzdizao zid magle ili dima. Tu maglu ili dim nazvao je Rahu i Ketu, prema drevnoj zmiji koja zaklanja spoznaju, ali je također možemo i ukloniti vlasitim duhovnim radom.

Tada je shvatio da će uskoro zaboraviti sve što je naučio. Želio je zapamtiti sve vizije koje je doživio tako da je pozvao svojeg učenika Maitreju koji je zapisao svo njegovo znanje. Jedan dio tog znanja je i znanje o jyotishu, znanje o čistom svjetlu i o utjecaju planeta na ljudski život.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

“Kada sam bio mlad i slobodan i moja mašta nije imala granica, sanjao sam da ću promijeniti svijet. Kako sam odrastao i postajao mudriji, shvatio sam da se svijet neće promijeniti pa sam smanjio apetite i odlučio da ću promijeniti samo svoju zemlju. Ali i ona se činila nepromjenjivom. Kako sam ulazio u moje poodmakle godine, u zadnjem očajnom pokušaju, zadovoljio sam se s time da promijenim svoju obitelj, one najbliže sebi, ali oni nisu to željeli.

A sada, kada ležim na samrtnoj postelji konačno sam shvatio: Da sam barem prvo promijenio sebe, tada bih postao primjer za svoju obitelj koja bi se promijenila. To bi me inspiriralo i ohrabrilo i tako bih mogao pomoći i učiniti bolje za svoju zemlju, a tko zna, možda bih tako promijenio i svijet.“

~ Napisano na grobnici anglikanskog biskupa u Westministerskoj opatiji.

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Image

User avatar
Peace
Moderator
Reactions: 509
Posts: 1233
Registered for: 3 months

Re: Najljepse izreke o Bogu

Post by Peace »

Pogledajmo Prirodu

POGLEDAJMO Prirodu… Ona je naš savršen odraz. Prepuštena sama sebi, potpuno je samoodrživa, samoorganizirana, zdrava i harmonična: buja, cvjeta i širi se u obilju životne snage. Ona je samodovoljna jer je potpuno Božanska. Ako je Priroda zdrava, to je znak zdravlja Čovječanstva. Ako je Priroda bolesna, bolesno je i Čovječanstvo: naša bolest razboljeva Prirodu. Ako Priroda umire, umire i Čovječanstvo. To je ono što se upravo dešava na Planeti. Čovjek bez Prirode ne može opstati. Iz nje smo potekli i od nje zavisimo. Priroda ne zavisi od našeg postojanja ili nepostojanja, već samo od našeg odnosa prema njoj. Ili je čuvamo, održavamo i mudro njom upravljamo, ili je uništavamo našim ponašanjem. Ili smo u poštovanju i zahvalnosti, ili je eksploatiramo, nesvjesni njene Božanstvenosti i uloge u našem postojanju. Jer, Priroda je naša materijalna koljevka koja hrani i održava ova tijela, ne samo materijalna.

Ubijemo li Prirodu, presudit ćemo sebi samima. Zašto to radimo? Ima li trivijalnijeg razloga od novca, profita, sebičnog interesa ukorjenjenog u pohlepi? Nema ni trivijalnijeg ni drugog razloga za ubijanje Majke Prirode (ili Planete Zemlje) – osim pohlepe i želje za potpunom kontrolom nad Životom. Čovjek odvojen od Prirode, odvojen je od Boga. Jer Priroda je prva ruka Stvaranja, oduvijek i zauvijek Božanska, i preko nje mi uvijek imamo spoj sa Izvorom Života, sa uvijek živim Bogom. Priroda je oduvijek bila i ostala podčinjena Božijoj volji, i djelom čovjekovoj, otkada se Otac-Tvorac odrekao djela svoje, do tada Apsolutne Volje, da bi sinu i kćeri svojoj – da bi Čovjeku dao slobodu volje. A što čovjek čini sa tim, od Boga datim darom nad darovima? Zloupotrebljava ga i koristi za destrukciju sebe i svog Božanskog okruženja – Majke Prirode! Čovjek se zaigrao i zaboravio pod utjecajem Tamnih Sila koje su mu porobile svest i okrenule je od vjere u Boga i Majku Prirodu, od vjere u Život, ka vjeri u moć novca i tehnologije!

Čovjek u jedinstvu sa Prirodom beskrajno je moćan, jer je u JEDINSTVU sa Ocem-Majkom-Bogom. Odvojen od Prirode, slab je i podložan porobljavanju, prije svega svesti, podložan manipulaciji i uništenju tijela, duše i duha – jer se odvajanjem od Prirode odvojio od Boga! To znaju samozvani „gospodari sveta“ i čovjeka sistematski odvajaju od Prirode i uništavaju je, slabeći Čovječanstvo.

Što čini pastir? Tjera ovce u tor da bi mirno spavao, ujutro ih pomuzao, ošišao i zaklao kad dođe vrijeme za to… Što čine „gospodari sveta“? Tjeraju nas, ljude, u gradove da bi mirno vladali! Sabijen na malom prostoru, odvojen od zemlje, od Izvora Života i egzistencije, potpuno ovisan o svemu što sistem ima za ponuditi – Čovjek je izgubio svoju slobodu i moć, i postao beskrajno lak plijen kojim se isto tako lako može upravljati.

To je znao i veliki iscjelitelj i učitelj Čovječanstva, Bruno Grening, koji je još 50-ih godina prošlog stoljeća pozivao Čovjeka i Čovječanstvo na „veliki preokret“ govoreći:
„Priroda je Bog. Nazad ka Prirodi, znači nazad k našem Gospodinu Bogu! Ne postoji neiscjeljivo. Jedini iscjeljitelj bio je i ostaje naš Gospodin Bog!“

Krajem XX i početkom XXI stoljeća, isti poziv odjekuje u riječima kćeri Božije, Anastasije. Sada poziv dolazi sa Dalekog Istoka, iz nepreglednih prostranstava Sibira, možda posljednjeg čovjekovog utočišta od samouništenja. To je glas koji poziva Čovjeka da se vrati Prirodi i na jednom hektaru zemlje stvori svoj samoodrživi raj, svoje zavičajno imanje, svoje Prostranstvo Ljubavi – za sebe i svoju obitelj i potomstvo. To je zalog i uvjet Čovjekove slobode i sretnog života na Zemlji kao sina i kćeri Božije!POGLEDAJMO oko sebe: okruženi smo nesumnjivim znacima sveopćeg moralnog i duhovnog pada svih iskonskih ljudskih vrijednosti, uronjeni u Veliku Laž svemoći novca, tehnologije i tzv.“građanskih sloboda“, laž koja je na svakom koraku bolno očigledna: od korumpiranih političara na vlasti, korumpiranih leiječnika i farmaceuta, lažnih mirotvoraca u razornim ratovima širom planete, beskrupuloznih bankara i monetarnih sistema porobljavalja čovjeka, industrije lake i vulgarne zabave i mode (pornografija se odlično prodaje), proizvodnje lažne „hrane“, pa sve do nas, korumpiranih potrošača navučenih na velike laži marketinga i jeftinih šarenih pakovanja punih biološki bezvrijedne, sterilne, mrtve i toksične „hrane“ pune otrova s odloženim djelovanjem… A to je tek prva stanica na proizvodnoj traci profita, koja dalje vodi do farmaceuta, liječnika i grobara na kraju…

Nije li vrijeme da stanemo i iskoračimo iz začaranog kruga nemoći, laži, bolesti?
Nije li vrijeme da Čovjek povrati svoju, Bogom danu moć, koje se olako odrekao prepustivši je institucijama sistema (zdravstvo, crkva, bankarski sistem, političari…), lokalnim marionetskim režimima koji izvršavaju naloge iz nevidljivog Centra moći, i gospodarima sveta iz sjene?

Nije li vrijeme za Veliki Preokret – za povratak Čovjeka svojim životnim korjenima, Majci Prirodi i Tvorcu života i postojanja? Jer, što je vrednije od toga? Novac i karijera, konformizam potrošačkog društva uvijek na klik od ispunjenja svih želja, borba za opstanak po tuđim pravilima – koji nas koštaju slobode, zdravlja, istinske radosti, osjećaja ispunjenosti i života?

Nije li vrijeme da se Čovjek sjeti:
Što znači BITI SLOBODAN?
Što znači VOLJETI?
Što znači BITI ZDRAV?
Što znači RADOVATI SE ŽIVOTU?
Što znači imati stvarnu moć, MOĆ ŽIVOTA – u svojim rukama?

Nije li vrijeme da iskočimo iz tehno-vlaka koji nezadrživo srlja u ekološku, biološku, moralnu i duhovnu propast, i vratimo se, ponizno, jednostavnosti i skromnosti, ljepoti, punoći i istini Života u suglasju s Majkom Prirodom?

Kada ako ne sada? Jer, sutra je uvijek kasno. Jer sutra, u ovakvom svijetu i sa ovim pravcem u kome ide – ne postoji.

Ova planeta, naša Majka Zemlja, može bez nas, može bez Čovjeka. Primjer za to je napuštena černobiljska oblast u Ukrajini, gdje život posle nuklearne katastrofe, buja u svim oblicima. Jedino nema ljudi, na radost Prirode koja sve osvaja. Bog je uvijek tu da Prirodu podrži, iscijeli, obnovi, osnaži, oživi. Bog je sam „softver“ po kome život postoji i funkcionira. I taj softver je u svemu, pa i u Čovjeku. Ali Čovjek, odvojen od Boga i Prirode, Čovjek bez Zemlje ne može. Ta spoznaja je točka preokreta u percepciji svijeta i našeg položaja u svijetu, točka poniznosti: Nismo mi gospodari ovog svijeta. Mi smo podstanari, korisnici, upravljači, pazitelji i čuvari, ko-kreatori ili – uništitelji, već kako se odredimo. Uništimo li svijet koji nam je dat na služenje – uništiti ćemo sami sebe. I samo sebe. Svijet će opstati. Planeta će preživjeti i obnoviti se, sa nekim novim, nadamo se, inteligentnijim čuvarima i upravljačima od nas. Bog neće dozvoliti da uništimo ovu planetu. Ovo je Njegov svijet, Njegov Božanski vrt, nama povjeren na čuvanje. Ova Zemlja je Sveta, jer je Božija. Ali nama Bog neće braniti da se samouništimo – jer imamo slobodu volje (koju nam je On dao, sa povjerenjem).Zašto je ne bismo upotrijebili na Dobro, odustajanjem od pohlepe, korupcije lažnom udobnošću, odustajanjem vjere u moć novca, tehnologije i samozvanih „gospodara svijeta“?
Zašto mi, obični ljudi, ne bismo pružili ruke jedni drugima i okončali sve ratove koji, kao jedan, predugo bjesne u našim srcima?

Zašto ne bismo povjerovali u moć Ljubavi i Nježnosti, moć Istine Jedinstva, nasuprot moći straha, grubosti, agresije, laži i podeljenosti? Tko i što nas sprečava? Tisućljetna indoktrinacija strahom i navika vjerovanja u Moć Laži, novca i sile?
Kada prestanemo vjerovati u tu LAŽ i sve laži kojima su nas zadojili – cijeli sistem laži u kome živimo srušiti će se kao kula od karata. Karta ostaje u našim rukama – kula pada! Otvara se prostor SLOBODE i život, STVARNI ŽIVOT tek tada počinje.
Dajmo šansu Istini.
Dajmo šansu Slobodi.
Dajmo šansu Životu.

POGLEDAJMO jedni druge u oči, prepoznajmo se, priznajmo sve, i raširimo ruke.
A zatim se, zajedno i radosno, srca punog zahvalnosti i Ljubavi, vratimo Prirodi, da započnemo novo – STVARANjE.

Revolucija srca je počela!

Post Reply